سلام قرار نیست واسه ترم بعد جلسه بذارین کی بره زنان کی اطفال؟ راسته قراره شهریور باشه جلسه اش‏?‏‏!‏ :0